22 Mayıs 2017 Pazartesi

Kemik büyüsü 4 haftada etkili aşık etme büyüsü

Kemik büyüsü ile aşık edip kendine bağlama

Kemik büyüsü en etkili duygu yönlendirme büyüsü olup daha çok aşık etme ve kendine bağlama büyüsü olarak uygulanmaktadır. 4 hafta içinde kişinin tüm hislerini etkileyerek onu sadık bir sevgili haline getirir.


Kemik büyüsü kadim büyü kitaplarında hakkında en fazla bilgi verilen büyülerden biridir. Günümüzde de neredeyse tüm dünyada bilinip icra edilen bir uygulamadır.

Bu yazımızda kemik büyüsünün yapılış tarzı, etkileri ve bozdurulması üzerine bilgiler vereceğiz.

İşte tarihin en eski aşık etme ve kendine bağlama uygulaması olan kemik büyüsü hakkında her şey

Kemik büyüsünün etkileri kalıcıdır

Aşık etme ve kendine bağlama büyüleri genellikle belli bir süre etki gösteren ve sonra kendiliğinden tesiri ortadan kalkan büyülerdir. Bu büyülerde kişilere 40 gün, 6 ay veya 7 yıl gibi bir süre verilir ve kişiye bu süre doluncaya kadar sevgilinin kalbinin gerçek manada kazanılması gerektiği ifade edilir.

Kemik büyüsü ise aşk konusunda kişiye sadece belli bir süre vermez. Çünkü etkileri ölene kadar devam eder. Zaten kemik büyüsünü aşık etme ve bağlama büyüleri içinde en fazla tercih edilen büyü haline getiren husus da büyünün bu "kalıcılık özelliği"dir.


Kemik büyüsü insan kemiğiyle mi yapılmaktadır?


Hayır kemik büyüsü asla insan kemiği ile yapılmaz. Eski kaynaklarda insan kemiği ile büyü yapıldığına dair bir bilgi yer almamaktadır.

Kemik büyüsü "insanı sırtında taşıyabilecek güçte bir hayvanın kemiği" ile yapılmaktadır. Bu kategoriye at, katır, eşek, deve gibi binek hayvanları ile manda, dana, inek gibi eti yenilebilen büyük baş hayvanlar girmektedir.

Günümüzde kemik büyüsü daha çok sığır kemiği (dana, inek vs...) ile yapılmaktadır.  Çünkü bu hayvanların kemiğine ulaşmak diğer hayvanlara göre daha kolaydır.


Kemik büyüsünde kemiği etlerinden arındırma aşaması

Kemik büyüsünde birinci aşama alınan kemik parçasının üzerindeki tüm etlerin temizlenmesidir. Burada et parçası önce iyice kaynatılır ve tüm etlerinden arındırılır. Ardından kalan kemik parçası ateş üzerinde iyice kurutulur.

Kemiğin paklanması aşaması

Ateş üzerinde kurtulan kemik renk değiştirip isli hale geleceği için temizlenmesi gerekir.

21 Mayıs 2017 Pazar

Azem büyüsü hakkında 10 soruda her şey

Azem büyüsünün yapılışı, etkileri ve bozdurulması

Azem büyüsü pek çok filme konu olmuş ve hakkında kitaplar yazılmış popüler bir büyü türüdür. Ancak medyada yaygın olarak işlenmesine rağmen tarihi çok eskilere dayanan bu büyü hakkında maalesef doğru bilgilere yer verilmemektedir.


Azem büyüsü korkunç sonuçları olan çok tehlikeli bir büyüdür. Bu büyünün yapıldığını düşünen kişinin mutlaka çok hızlı bir şekilde önlem alması gerekir. Yoksa telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşabilir.

İşte bu yazımızda korkunç sonuçları olan azem büyüsü hakkında 10 soruda detaylı bilgiler vereceğiz. Yazımızın sonunda ise büyü uygulamalarından çok daha hayırlı bir yol hakkında tavsiyede bulunacağız.

Azem büyüsü niçin yapılır?


Azem büyüsü bir yeri, bir kişiyi veya bir varlığı korumak için yapılan büyülerdir.

Bu büyüde korunması istenen varlığın etrafına büyü ile ecinni yerleştirilir. Bu şer güçler korudukları varlığa yaklaşan kişilere büyük zararlar verir.

Azem büyüsünü her medyum yapabilir mi?

Azem büyüsü üstat lakabını hak edecek kadar uzmanlaşmış medyumlar tarafından yapılabilir. Bu büyüyü uygulayacak medyumun derin bir bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Medyum kavramı son derece geniş bir uğraş alanını karşılamaktadır. Medyumlar dünyasında çeşitli mertebeler vardır. Her medyumun her büyü yapmaya gücü ve bilgisi yetmez.

İşte bu itibarla denilebilir ki azem büyüsünü yapabilen medyumlar en üst seviyedeki medyumlar arasından çıkmaktadır.


Azem büyüsünde hüddam görevlendirme ne demektir?

Hüddam, belli bir iş yaptırmak için köle haline getirilmiş cin demektir. Büyü yapan üstad çeşitli yöntemlerle kendisine bazı cinleri hüddam olarak seçer. Bu cinler medyumun bütün emirlerini koşulsuz şartsız yerine getirir. Medyumun ölümü üzerinden çağlar geçse dahi görevlendirilen hüddamlar kendilerine verilen vazifeyi yapmaya devam ederler.

20 Mayıs 2017 Cumartesi

Tuvalet büyüsü ile sadece 3 haftada deli divane aşık etme

Tuvalet büyüsü hakkında detaylı bilgiler

Tuvalet büyüsü en güçlü aşık etme ve kendine bağlama büyülerinden biridir. Tuvalet büyüsü hızlı etki etmesi ve bozulmasının güçlüğü nedeniyle en fazla tercih edilen büyülerden biri olmuştur.


Tuvalet büyüsü bazen olumlu amaçları gerçekleştirmek üzere uygulansa da yine de kara büyü kategorisinde değerlendirilir. Çünkü hem büyünün yapılışı hem de sonuçları bakımından oldukça tehlikeli riskleri bulunmaktadır.

Bu yazımızda tuvalet büyüsü hakkında önemli bilgiler sunacağız. Yazımızın sonunda ise aşk konusunda büyüden çok daha hayırlı bir yol üzerine tavsiyede bulunacağız.

İşte tuvalet büyüsü hakkında her şey

Tuvalet büyüsü sadece erkeklere yönelik mi yapılır?


Tuvalet büyüsü aşık etme uygulaması olarak hem kadınlara hem de erkeklere yönelik yapılabilmektedir. Bu büyü uygulamasında aşık getirilecek kişinin cinsiyeti önemli değildir.

Tuvalet büyüsü kadın, erkek, genç, yaşlı kısacası herkesi etkiler. Büyünün etkilemediği iki tür insan vardır ki bunlar aklî melekesi yerinde olmayan deliller ile eceli çok yaklaşmış insanlardır. Bunun dışındaki tüm bireylere bu büyü etki eder.


Tuvalet büyüsüne neden “yuva yıkan büyü” denmiştir?

Tuvalet büyüsü yaygın olarak bekar insanları birbirine aşık ettirmek üzerine uygulanan bir büyü olsa da bazen evli şahıslara yönelik de yapılmaktadır.

Kendilerine tuvalet büyüsü yapılan evli şahıslar artık ne ailelerini ne de çocuklarını düşünmektedir. Bütün benliğiyle aşık ettirildiği kişiye yönelen şahıs her şeyi gözden çıkaracak kadar çılgınca hareket edebilmektedir.

Tuvalet büyüsü nasıl yapılır?


Tuvalet büyüsü gerçekten de aşık ettirilecek kişinin tuvaletinde yapılan birkaç küçük işlemle icra edilir.

18 Mayıs 2017 Perşembe

Toprak büyüsü yüzde 100 etkili bağlama büyüsü

En etkili kendine bağlama uygulaması toprak büyüsüdür

Toprak büyüsü en etkili bağlama büyülerinden biridir. Öyle ki bu büyü ile bağlanmış olan kişi ölene kadar tüm benliğiyle aşık ettirildiği kişiye bağlanır.


Eski büyü kitaplarında “giriftar büyüsü” ya da “sihri hak” isimleriyle anılan bu etkili uygulama sayesinde insanların tüm bilinci ipotek altına alınır ve kişi koşulsuz şartsız büyü yaptıran kişiye teslim olur.

Bu yazımızda tarihin en eski ve en etkili bağlama köylerinden biri olan toprak büyüsü hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Yazımızın sonunda ise aşık etme ve bağlama konularında büyüden çok da hayırlı bir yol hakkında önemli bir tavsiyede bulunacağız.

İşte toprak büyüsü hakkında merak edilen her şey

Toprak büyüsü sadece aşıkları birbirine bağlamak için mı yapılır?


Toprak büyüsü genel olarak aşk mevzularına dair yapılır. Ancak büyünün uygulama amaçları çok geniştir. Zira toprak büyüsü şu amaçları gerçekleştirmek üzere yapılabilmektedir:

  • Aile bireylerinden herhangi birisinin ailesine daha da bağlanmasını temin etmek üzere uygulanabilir.
  • Askerlerin komutanlarına bağlılığını arttırır.
  • Elinde büyük parasal yetkileri barındıran kişilerin patronlarına yani işin sahibine bağlı olmasını temin eder.
  • Dini ve siyasi kimi oluşumlarda kişilerin bağlı bulundukları grubun ilkelerine uyumasını sağlar.

Tabii burada sıralanan maksatlardan öte toprak büyüsünün genel olarak aşk konusundaki bağlanmaları sağlamak üzere uygulandığını ifade etmekte fayda vardır.

Toprak büyüsü nasıl yapılmaktadır?

Toprak büyüsü mezarlık alanından alınan bir avuç toprak ile yapılmaktadır. Ancak alınan bu toprağın mezarlıktaki en taze mezardan yani son ölen kişinin mezarından alınması gerekmektedir.

17 Mayıs 2017 Çarşamba

Güzellik büyüsü 4 ayna ile yapılan etkili uygulama

Güzellik büyüsünün yapılışı ve etkileri üzerine detaylı bilgiler

Güzellik büyüsü tarihin ilk çağlarından beri yapılan ve kişinin hayatını büyük ölçüde değiştiren çok etkili bir büyüdür.


Güzellik büyüsü kişinin yüzünü ve beden yapısını değiştiren bir büyü değildir. Ancak kişiyi hem kendi gözünde hem de diğer insanların gözünde çok güzel gösteren bir icraattır.

Güzellik büyüsü şirinlik büyülerinin aksine kişiyi sadece bir şahsın gözünde güzel göstermekle yetinmez aksine onu tüm insanların gözünde daha olumlu bir tip olarak kabul ettirir. Bu nedenle de güzellik büyüsü yaptıran kişi aşk hayatında mutluluğu yakaladığı gibi sosyal hayatta da daha başarılı olma şansı elde eder.

Güzellik büyüsü nasıl yapılır?


Güzellik büyüsü 4 adet ayna ile yapılır. Bu aynaların her birinin büyüklüğü ve şekli farklıdır. Zira​ güzellik büyüsündeki aynaların özellikleri büyünün etkileyeceği kişileri simgelemektedir.

Güzellik büyüsündeki 4 aynanın özellikleri ve karşıladığı anlam şu biçimde izah edilmiştir:

Yuvarlak el aynası

Aşk ve sevgi konularında kişiyi insanlara güzel gösterir. Bu ayna kişinin güzelliğinin katbekat artmasını sağlayarak en cazip sevgili olarak düşünülmesini sağlar.

Büyük kare ayna

Bu ayna kişinin ailesini, arkadaşlarını ve sosyal çevresini simgelemektedir. Aynanın yansıması sayesinde kişi tüm çevresinde sevilip sayılan biri haline gelir. Tüccarların büyük paralar kazanmasını, komutanların lider haline gelmesini ve kişinin daha güvenilir algılanmasını sağlar.

Kırık ayna

Güzellik büyüsünde kullanılan kırık ayna kişinin çevresindeki kötü insanları ve düşmanları simgelemektedir. Bu aynada yansıması görülen kişi daha önce kendisinden nefret eden insanların gözünde bile çok güzel ve dürüst biri olarak kabul edilecektir.

Metal çerçeveli ayna

Gümüş, altın veya demir gibi herhangi bir metal ile çerçevelenmiş ayna ise güzellik büyüsü yaptıran kişinin kendisini simgelemektedir. Ayna kişinin kendi kendisini  güzel algılamasını sağlayacaktır. Böylece hem kişi daha yüksek bir özgüvene sahip olacak hem de kendisini güzel kabul ederek daha cesur atılımlar yapabilecektir.


Güzellik büyüsünde aynaların yerleştirilme tarzı

Güzellik büyüsünde kapalı bir ortamda 4 aynanın her birisi bir yöne bırakılmaktadır.

  • Yuvarlak ayna odanın doğu tarafına
  • Büyük kare ayna odanın batı tarafına
  • Kırık ayna odanın kuzey tarafına
  • Metal çerçeveli ayna ise odanın güney tarafına bırakılmaktadır.

Güzellik büyüsünde "sureti ziba yapma" aşaması

Sureti ziba yapmak kişinin dış görünüşünün güzelleştirilmesi anlamına gelen bir tabirdir. Bu aşamada yapılan uygulama ile kişi 4 ayna ile ifade edilen dört farklı insan grubuna güzel görünmeye başlayacaktır.

16 Mayıs 2017 Salı

Yılan büyüsü yaptıracaksanız mutlaka okumalısınız!

Yılan büyüsüyle sevenler nasıl ayrılır?

Yılan büyüsü tarihteki en etkili ayırma ve soğutma büyüsü olarak bilinmektedir. Kısa sürede etkilerini göstermesi ve kişileri birbirinden kesin biçimde ayırması nedeniyle en sık başvurulan ayırma büyüsü olmuştur.


Yılan büyüsü neredeyse tüm kadim büyü kitaplarında tarifi verilen bir büyüdür. Ancak ne gariptir ki büyünün orijinalindeki tarifler ile günümüzde popüler hale getirilen yılan büyüsü arasında hiçbir ilgi yoktur. Günümüzün yılan büyüsü büyü olmaktan çıkıp bir fantezi töreni haline gelmiştir.

Bu yazımızda son derece etkili bir ayırma büyüsü olan yılan büyüsü hakkında sağlam kaynaklara dayanarak en doğru bilgileri vereceğiz. Yazımızın sonunda ise aşk mevzuları üzerine büyüden çok daha hayırlı bir yol hakkında tavsiyede bulunacağız.

İşte yılan büyüsü hakkında en gerçek bilgiler

Yılan büyüsü hakkındaki en büyük çarpışma: büyü için yılan derisi kullanma safsatası

Son yıllarda çıkan bazı kaynaklarda yılan büyüsünün yılan derisinden alınan bir parça ile yapıldığına dair doğru olmayan bilgiler sunulmaktadır. Bu görüşe göre yılan derisinden alınan bir parçanın üzerine çeşitli tılsımlı sözcükler okunmakta sonra da bu deri parçası çeşitli işlemlerden geçirilerek büyü yapılmaktadır.


Hiçbir büyü kitabında yılan büyüsünün bu tarzda yapıldığına dair bir bilgi yoktur.

Yılan büyüsü ismini sevgililerin birbirine bakış açısını değiştirmesinden yani birbirlerini yılan gibi algılamalarından almıştır. Büyüye ismini veren yılan motifinin gerçek yılanlarla bir ilgisi yoktur sadece kişilerin davranışlarını ifade etmek için kullanılan bir semboldür.

Peki gerçek yılan büyüsü nasıl yapılır?


Gerçek yılan büyüsü vefk ile yapılan bir büyüdür. Vefk büyü yapmak maksadıyla hazırlanmış yazı anlamındadır. Vefk büyüleri bazı dini metinlerin tersten okunmasına dayanır. Bu metinler Arap alfabesi ile ya da Süryani alfabesi ile yazılır.

26 Nisan 2017 Çarşamba

Delirtme büyüsü hakkında şok edici bilgiler, mutlaka okumalısınız!

Delirtme büyüsü nedir, nasıl yapılır, nasıl bozulur?

Tarihte sihri cünun olarak geçen delirtme büyüsü korkunç sonuçlara yol açan bir kara büyüdür. Bu büyü çoğu zaman sağlıklı ve zeki insanların delirtilmesine yol açmakla sınırlı kalmamakta cinayetlere ve intiharlara da yol açmaktadır.


Tarihin ilk dönemlerinde  krallara, din adamlarına, komutanlara ve büyük tüccarlara uygulanan bu büyü daha sonraki çağlarda tüm toplum kesimlerinde uygulanmıştır.

Delirtme büyüsü daha çok intikam almak veya bir şahıstan kurtulmak için başvurulan bir büyü uygulaması olmuştur.

Delirtme büyüsünün belirtileri


Delirtme büyüsünün belirtileri aslında büyünün tesirini göstermeye başladığı ilk 40 günlük süreyi kapsamaktadır. Zira delirtme büyüsü tesirleri yavaş yavaş ortaya çıkan ve 41. günde kişiyi tamamen akıl sağlığından mahrum eden şer bir uygulamadır.

Delirtme büyüsünün ilk 40 günde yani kişiyi tam deliliğe sürüklemeden önce gösterdiği belirtiler şunlardır:

Uyku düzeni altüst olur, kişi ya hiç rüya görmez ya da çok karmaşık rüyalar görür.

Kişi sık sık kulağında çınlama sesi veya bebek ağlaması duyar.

Kişi daha önce olmadığından çok daha unutkan olur.

İnsanlardan kaçma eğilimi gösterir.

Dış görünüşü ile ilgilenmeyi ihmal eder veya kendisine hiç yakışmayacak kıyafetler ile takılar seçer.

Konuşma yeteneği zayıflar, dil sürçmeleri ile anlamsız ifadeler sarf etme eğilimi artar.
Sebepsiz yere bağırıp çağırır, kırıp döker.

Bir noktaya sürekli bakar, dalgın bir ruh haline kapılır.

Büyünün tesiri ile aşırı vesveseli ve korkak olur. (Bazı vakalarda büyülenmiş kişi kendisinden beklenmeyecek derecede cesaret gösterileri yapabilir.)

Hayali karakterlerle konuşur.


Birbirinden çok farklı delirtme büyüleri vardır

Birbirinden farklı onlarca delirtme büyüsü vardır. Karabiber büyüsü, şah büyüsü, baraka büyüsü, Lamia büyüsü, Çingene büyüsü ve Hint tarzı delirtme büyüsü en yaygın başvurulan uygulamalardır.

Bu büyüler içinde en hızlı tesir edeni (40 günde) Hint tarzı delirtme büyüsüdür. Diğer delirtme büyüleri genellikle 6 ay ile 14 ay arasında bir sürede tesirini göstermektedir.

Biz de bu yazımızda Hint tarzı delirtme büyüsünün yapılışı hakkında bilgiler vereceğiz.

Hint tarzı delirtme büyüsünün yapılışı

Hint tarzı büyüyü bir kişiye yönelik yaptırmak için şahıs hakkında şu bilgilere sahip olmak gerekir:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...