30 Nisan 2016 Cumartesi

zenginlik büyüsü efsane mi yoksa gerçek mi?

Zenginlik büyüsü nedir, nasıl yapılır, gerçekliği var mıdır?

Zenginlik büyüsü, hakkında en fazla konuşulan, gerçek olup olmadığı sıkça tartışılan gizli büyülerden biridir. Bu büyünün adı neredeyse bütün el yazması kitaplarda geçer fakat hiçbir eserde detaylı bilgiye rastlamak mümkün değildir. Sanki gizli bir güç zenginlik büyüsünün "bilinemez" kalmasını istemektedir.

Bu yazımızda zenginlik büyüsü ile alakalı bütün detayları bir araya getirerek ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Keyifle okunacak, bilgilendirici bir yazı olmasını temenni ederek maddelerimize geçiyoruz. İşte tüm boyunlarıyla zenginlik büyüsü:


Zenginlik büyüsü gerçekten var mıdır?


Bu sorunun cevabı inançlı insanlar için "evet", inançsız insanlar için ise "hayır"dır. Çünkü bu iki algılama biçimi "büyü" kavramına dolayısıyla da “zenginlik büyüsü”ne farklı biçimde bakmaktadır.

İnanan bir mümin, nazara da cinlere de büyüye de inanmaktadır daha doğrusu inanmalıdır. Zira bu üç kavramın varlığı Kuran sureleri ve Hz. Peygamberin hadisleri ile kesinliğe kavuşturulmuştur.
  • Nazar, Kalem suresi ve hadislerle
  • Cinler, Cin suresi ve hadislerle
  • Büyü, Felak suresi ve hadislerle beyan edilerek var oldukları dinen kabul edilmiştir.

İşte zenginlik büyüsü de büyü grubunda olduğu için müminlerin varlığını kabul ettikleri bir uygulamadır.

İnançsız insanlar ise soyut her şeyi reddettikleri gibi büyüyü de dolayısıyla da zenginlik büyüsünü de reddedeceklerdir.

Yani zenginlik büyüsünün olup olmadığı kişinin inanç durumuna göre farklılık gösterecek ve kişi kendi bakış açısı ile durumu değerlendirecektir.


Zenginlik büyüsü ile çok rahat bir yaşam süren insanlara dair rivayetler

El yazması kitaplarda ve eski dönem vaka yazılarında zenginlik büyüsü yaptırıp çok rahat yaşayan insanlara dair sayısız anlatım vardır. Bu tarz insanlara örnek olarak gösterilen misaller şunlardır:
  • Her sabah kalkıp çarşıda bir altın bozduran ve akşama kadar kumar oynayıp içki içen keyif ehli insanlar
  • Dünyayı dolaşan ve her gittiği şehirde en lüks yaşam tarzını sürdüren seyyahlar
  • Kendilerini sadece belli bir sanat dalına adayan ve çok büyük konaklarda yaşayan fakat para getirecek herhangi bir uğraş ile ilgilenmeyen kişiler
  • Pek çok kişiye yardım eden ve yaptığı yardımlarda isminin anılmasını istemeyen gizli zenginler

Bunlara benzer daha pek çok anlatım bize aslında bir grup insanın tarihte zenginlik büyüsü tarzında büyüler ile maddi sorunlardan tamamen kurtulduğunu göstermektedir.

Medyumlar neden kendileri için zenginlik büyüsü yapmazlar?


Zenginlik büyüsünün çok güzel bir yaşam sağlamasının yanı sıra olumsuz tarafları da vardır. En büyük olumsuz tarafı da ikinci kuşağa kaza bela yaşatmasıdır. Yani zenginlik büyüsü yapan kişinin kendisi bizzat mutlu bir yaşam sürecek fakat çocuklarının başına kötü şeyler gelecektir.

Zenginlik büyüsünün menfi yönlerinin sonraki kuşaklarda ya da birinci derecede akrabalarda kötü biçimde tesirini göstermesinden ötürü bu büyüyü bilen pek çok medyum kendisi için herhangi bir uygulamaya geçmemektedir.

Ayrıca medyumlar çok sayıda farklı para kazanma yolu bilmektedir. Nitelikli medyumların hiçbirisi maddi sıkıntı yaşamamaktadır. Çünkü önlerinde her zaman sayısız fırsat vardır. Yani zenginlik büyüsü gibi riskleri olan bir icraata ihtiyaç duymazlar. Zira büyük medyumların ellerini attıkları her işte yüklü meblağlarda para kazandıkları bilinmektedir.Zenginlik büyüsü nasıl yapılır?

Zenginlik büyüsünün yapılışı 7 adet altın ile yapılmaktadır. Bu 7 adet altından kasıt para biçimindeki altınlardır. Yani külçe altın ya da altın yüzükler bu işlem için uygun değildir.

7 adet altın alınarak genişçe bir araziye götürülür. Bu arazinin ekilip biçilmeyen ve hiçbir zaman tarla biçiminde sürülmeyecek bir yer olması gerekmektedir. Bu özelliğinden ötürü eski dönemlerde ormanlar ya da yüksek yaylalar bu büyü için kullanılmaktaydı.

Gidilen genişçe arazide her kenarı 10 adımdan oluşan kare biçiminde bir alan belirlenir. Yani her kenarı 10’ar adımdan oluşmak üzere, toplam çevresi 40 adım olan bir boş arazi parçasında işlem yapılacaktır. Her kenarın kesiştiği yere 1 adet altın gömülür. Karenin orta yerine ise 3 adet altın gömülecektir. Derinlik, mutlaka bir diz boyundan fazla olmalıdır.

Altınların gömülme işlemi bittikten sonra sıra her köşede ve üç altının gömüldüğü ortadaki yerde tılsımlı sözcüklerin okunmasına gelmiştir. Tılsımlı sözcükler, zenginlik büyüsünün en önemli unsurudur. Bu sözler hiçbir kitapta geçmemekte sadece usta-çırak ilişkisi içinde öğretilmektedir.

Tılsımlı sözler bittikten sonra büyünün tutması için üzerinden 11 gün geçmesi gerekmektedir. Bu vade dolduktan sonra artık büyü tutmuştur. Herhangi biri gömülü altınları bulup çıkarsa dahi büyü tesirini devam ettirir.

Zenginlik büyüsünde kişinin maddi zenginliğe kavuşma biçimleri

Zenginlik büyüsü yaptırmış kişilerin hiçbirisi ticaret yaparak ya da emek vererek zengin olmamaktadır. Peki nasıl oluyor da çok lüks yaşayıp her istediklerine kavuşabilmektedirler. Bu konuda şu aktarımlar mevcuttur:
  1. Ceplerine çakıl taşı dolduran kimi şahıslar ellerini ceplerine her attıklarında taş yerine bir altın çıkarırlar. Cepteki çakıllar bittiğinde tekrar doldurulur ve yine her çakıl taşı bir altına dönüşür.
  2. Kimi şahıslarda boş kutu ya da torba vardır. Bu kutu ya da torba her daim para doludur. Bir ömür harcanır, fakat eksilmez.
  3. Bazı kişilerde ise zengin insanları müthiş derecede çeken ve onların kişiye kendi rızaları ile yüklü miktarda para vermesini sağlayan bir güç vardır. Bu kişiler büyük bir mağazaya ya da iş yerine girerler ve mağaza sahibi hiçbir şey demeden gelir, sanki adama borcu varmış gibi bütün parayı kendilerine teslim eder. Niçin böyle davrandığı sorulduğunda ise hiçbir mantıklı izahta bulunamaz.

Bu sıralanan maddelerden çok daha farklı ve ilginç zenginliğe kavuşma yolları da bulunmaktadır.


Zenginlik büyüsü nasıl bozulur?


Zenginlik büyüsünün nimetlerinden faydalanan kişiler genellikle bu büyüyü bozma yollarına başvurmamaktadır. Ancak çok az örnekte kişiler bu büyünün bozdurulmasını isteyebilmektedir.

Zenginlik büyüsünü bozmanın en etkili yolu Kuran'dan sureler okuyarak büyüyü hükümsüz kılmaktır. Kişi Allah lafzı olan Kuran'ı okuyarak her türlü büyüden kurtulabilir. Bu konuda İhlas, Felak, Nas, Abese ve Tarık sureleri en etkili büyü bozma duası olarak okunabilirler.

Önemli bir tavsiye

Aşk konusunda büyü gibi dinen caiz olmayan karanlık yollara tevessül etmek yerine dua etmenin nurani yolunu tutmak isteyenler için çok başarılı bir kitap çıktı. “En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları” adını taşıyan bu eser, konu ile ilgilenen okurlarımız için tam bir başucu kaynağı olacaktır.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız

Adı geçen bu eserle ilgili yapılmış yorumların bir kısmını aşağıda ekran görüntüsü biçiminde sunuyoruz
  


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...